Καλό Παράδεισο Γιάννη μας.

Αγαπητά μέλη, με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του εκλεκτού μέλους Ιωάννη Παπαευσταθίου , ιδρυτικό μέλος του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης , Γεν. Γραμματέα του Σωματείου μας για 40 χρόνια και ως Επίτιμο μέλος τα δύο τελευταία. Επίσης διετέλεσε Γενικός …

Καλό Παράδεισο Γιάννη μας. περισσότερα…