Συμμετοχή του Ελληνικού Μουσείου Τεχνολογίας στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Το Ελληνικό Μουσείο Τεχνολογίας θα συμμετέχει ως συν-διοργανωτής στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής που θα γίνει από 25 εώς 28 Απριλίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες […]

Συμμετοχή του Ελληνικού Μουσείου Τεχνολογίας στο 15ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής περισσότερα >>