Το ΕΜΤ συνδιοργανωτής στο 16ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο […]

Το ΕΜΤ συνδιοργανωτής στο 16ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής περισσότερα >>