Ελληνικό Mουσείο Tεχνολογίας

(πρώην Tεχνικό Mουσείο Θεσσαλονίκης)
από το 1978

 

περιήγηση

στην ιστορία Ε.Μ.Τ.

Δραστηριότητες

Εκθετήρια

Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

ΝΟΗΣΙΣ

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο