Ελληνικό Mουσείο Tεχνολογίας

Εμπνευστής και αρχικός χρηματοδότης του ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ
(πρώην Tεχνικό Mουσείο Θεσσαλονίκης)
από το 1978

Ελληνικό
Mουσείο
Tεχνολογίας

Ψηφιακή Ξενάγηση

Συλλογές

Δραστηριότητες

Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο