Συμμετοχή μέλους του ΕΜΤ στην επιτροπή εκθεμάτων του ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ

Μέλος του Ελληνικού Μουσείου Τεχνολογίας ,το οποίο  αποτελεί και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ συμμετέχει στη νεοσύστατη
επιτροπή του ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ για την αξιοποίηση και διαχείριση των τεχνολογικών
εκθεμάτων.

Κοινοποίηση
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο